Almanca Heceleme

aa|len, sich:

aal|glatt:
s- (sıfat) ele gelmez, kaygan, kıvrak

Aal|lei|ter: die; ~; -n i-

Aal|mut|ter: die; ~; -n i-

Aal|räu|che|rei: die; ~; -en i-

Aal|reu|se:
die; ~; -n i-

Aar: der; -(e)s; -e i-

Aas: das; -es; -e und Äser i- (isim) leş, hayvan ölüsü

aa|sen:

Aas|flie|ge: die; ~; -n i-

Aas|fres|ser: der; -s; ~ i-

Aas|gei|er: der; -s; ~ i-

Aas|ge|ruch: der; -(e)s; -gerüche

Aas|vo|gel: der; -s; -vögel

ab: (sıfat) (zaman olarak) -den/-dan itibaren; (tren, otobüs gibi araçların hareket tarifelerinde) kalkış; -den/-dan uzak; ötede; eksik, kopuk, düşük

ab und zu, an:

ab sein:

A|ba|kus: der; ~; ~

ab|än|der|bar:

ab|än|dern: trvt (bir kısmını) değiştirmek, tadil etmek; başkalaştırmak; tahrif etmek; düzeltmek, tashih etmek

Ab|än|de|rung: die; ~; -en (isim) tadilat, değişiklik

Ab|än|de|rungs|klau|sel: die; ~; -n

ab|ar|bei|ten: trvt (ödev) çalışıp bitirmek, tamamlamak; (ceza) çalışarak ödemek

ab|ar|bei|ten, sich:

ab|ar|tig: (sıfat) anormal, kuraldışı, doğal olmayan; sapkın

ab|bal|gen:

Ab|bau: der; -(e)s; – (isim) personel azaltma, işten çıkartma; işletme, işletilme; (makine) sökme, demontaj; kim indirgeme

ab|bau|en: trvt (personel) işten çıkarmak, vazifeden almak; (fiyat) azaltmak, indirmek; eksiltmek; (makine) sökmek, demonte etmek; (çadır, kulübe) sökmek, toplamak; (inşaat) yapı iskelesini sökmek; kim indirgemek; vi takatten düşmek, güçsüz kalmak

Ab|bau|ver|fah|ren: das; -s; ~

ab|bau|wür|dig:

Ab|bé: der; -s; -s

ab|bei|ßen:

ab|bei|zen: trvt tek asitle yakmak, asitle muamele etmek

ab|be|kom|men: trvt (bir parçasını) almak; hissesini almak, payına düşeni almak; (dayak, tokat) yemek; çözmek, sökmek; maruz kalmak, uğramak

ab|be|ru|fen: trvt (birisini) görevinden geri çağırmak; görevini değiştirmek; azletmek; rahmetli olmak; tanrı yanına çağrılmak

Ab|be|ru|fung: die; ~; -en (isim) azletme, görevden alma, azil

ab|be|stel|len: trvt siparişi geri almak, iptal etmek; rezervasyonu iptal etmek; (gazete, dergi) aboneliğini iptal etmek

Ab|be|stel|lung: die; ~; -en (isim) (rezervasyon, sipariş) iptal etme

ab|be|zah|len: trvt (bir miktarın) tamamını geri ödemek; taksitle ödemek; düzenli olarak ödemek

ab|bie|gen: trvt eğmek, bükmek, başka yöne çevirmek; devamlılığını durdurmak; oluşabilecek kötü bir sonucu engellemek; vi (trafik) yolunu değiştirmek, yönünü değiştirmek; yoldan sapmak

Ab|bie|ge|spur: die; ~; -en

Ab|bie|gung: die; ~; -en

Ab|bild: das; -(e)s; -er (isim) kopya, suret; resim; benzerlik; numune, örnek

ab|bil|den: trvt resmini çıkarmak; kopyasını çıkarmak; kopya etmek; şeklini göstermek; (birisinin) portresini yapmak

Ab|bil|dung: die; ~; -en (isim) resim, suret, kopya; illüstrasyon; kalıp

ab|bin|den: trvt ayırmak, kaldırmak; (kravat, düğme) çözmek; hek sıkıca bağlamak, tampon yapmak; (çorba, vs.) koyulaştırmak

Ab|bit|te: die; ~; -n (isim) özür, mazeret; af dileme, özür dileme

ab|bit|ten:

ab|bla|sen: trvt (toz, köpük) üfleyerek uzaklaştırmak; (gaz, buhar) püskürtmek, salıvermek; (bir işi) yerine getirmemek; emri geri almak

ab|blät|tern: trvi parça parça olmak, pul pul olmak; kavlamak, kalkmak

ab|blen|den: trvt karartma yapmak, (ışığı) örtü vs. ile kapatarak sızmasını önlemek; diyaframı daraltmak; vi oto kısaları yakmak

Ab|blend|licht: das; -(e)s; -er (isim) oto kısa huzmeli far

ab|blit|zen: trvi başarılı olamamak, başaramamak; atlatılmak, ekilmek

ab|blocken: trvt mâni olmak, engel olmak, önlemek; savuşturmak, defetmek

ab|brau|sen: trvt duş yaptırmak

ab|bre|chen: trvt kırmak, koparmak; (eğitim, tatil, iş) yarıda bırakmak, yarıda kesmek; (duvar vs.) yıkmak; toplamak, (çadır, bina) toplamak, kaldırmak, yıkmak, sökmek; vi kesilmek, kopmak; (söz) kısa kesmek; (kalem, bıçak) kırılmak, kopmak

ab|brem|sen: trvt oto frenlemek, fren yapmak; yavaşlatmak, hızını azaltmak

ab|bren|nen: trvt ateşe vermek, yakarak yok etmek; vi (ev, işyeri) tamamen yanmak, kül olmak

ab|brin|gen: trvt (birisini bir huyundan, bir şeyden) vazgeçirmek, (fikrinden) caydırmak, aklını çelmek; (kararından) döndürmek; ayırmak, (doğru yoldan) çıkarmak; (konudan) saptırmak

ab|bröckeln :

abgebröckelt:

Ab|bruch: der; -(e)s; Abbrüche (isim) kırma, kırılma, yıkma, yıkılma; (iş) kesilme, durulma, kesat gitme; zarar

ab|bruch|reif:

Ab|bruch|sieg: der; -(e)s; -e

Ab|bruch|un|ter|neh|men: das; -s; ~

ab|brum|men:

ab|bu|chen: trvt hesaptan çekmek; otomatik ödeme talimatıyla hesaptan para çekmek

Ab|bu|chung: die; ~; -en (isim) hesaptan düşme, hesaptan indirme; hesaptan düşülen miktar/tutar

Ab|bu|chungs|auf|trag: der; -(e)s; -aufträge

Ab|bu|chungs|er|mäch|ti|gung: die; ~; -en

Ab|bu|chungs|ver|fah|ren: das; -s; ~

ab|bür|sten :

Abc: das; ~ und [umgangssprachlich] -s; ~

Abc-Schüt|ze: der; -n; -n (isim) ilköğretim birinci sınıf öğrencisi; okuma çağındaki çocuk

ABC-Waf|fen: pl ask NBC silahları, nükleer-biyolojik-kimyasal silahlar

ab|damp|fen:

ab|dan|ken: trvt istifa etmek, işi bırakmak, işten ayrılmak, çekilmek

Ab|dan|kung: die; ~; -en (isim) istifa, işten ayrılma; terhis

ab|decken :

Ab|decker : der; -s; ~

Ab|deckerei : die; ~; -en

Ab|deck|plat|te: die; ~; -n

Ab|deckung : die; ~; -en

ab|dich|ten: trvt sıkıştırmak; vidalamak, contalamak; (hava, su) geçirmez hale getirmek, sızdırmaz yapmak; izole etmek

Ab|dich|tung: die; ~; -en  (isim) sıkıştırma, izole etme; vidalama, contalama

Ab|do|men: das; -s; ~

ab|drän|gen: trvt (birisini bir şeyden) uzaklaştırmak, püskürtmek, atmak, ayırmak

ab|dre|hen: trvt (elektrik, gaz, akım) kapamak; çevirerek çıkarmak; tek çevirmek, tornalamak; vi (gemi, uçak) rotasını değiştirmek; oto stop ettirmek, durdurmak

Ab|drift: die; ~; -en

ab|drif|ten: trvt başka yöne aktarmak

Ab|druck: der; -(e)s; -e und -drücke (isim) basım; parmak izi, tokat izi; damga, kopya, suret

ab|drücken :

Ab|duk|tor: der; -s; Abduktoren

Ab|duk|to|ren|zer|rung: die; ~; -en

ab|dun|keln:

ab|du|schen:

ab|eb|ben: trvi (ses, ilgi, su baskını vs.) azalmak, dinmek, hızı azalmak, etkisini kaybetmek

Abend -> A|bend: der; -s; -e

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.