Almanca Sözlü – Fiili Taciz Olayları

Size nasıl yardımcı olabilirim?
Wie kann ich Ihnen behilflich sein ?
/ vii kan ih iğnen behilflih zayn /

Beni sözle / elle taciz ettiler.
Man hat mich mündlich / handgreiflich belästigt.
/ man hat mih mündlih / hantgraylih belestigt /

Sizi kim taciz ediyor? Gösterebilir misiniz / tanıyabilir misiniz?
Wer belästigt Sie ? Können Sie ihn zeigen / erkennen ?
/ ver belestigt zii ? können zii iğn saygen /erkennen /

Evet, şu insan / insanlar.
Ja, dieser Mensch / diese Menschen.
/ ya diizar menş /diize menşen /

Hayır, bilemiyorum çünkü az önce kaçtılar.
Nein, weiß ich nicht denn sie sind gerade weggelaufen.
/ nayn, vays ih niht, den zii zint gerade veggelavfen /


Onları tarif edebilir misiniz?

Können Sie sie beschreiben?
/ können zii zii beşrayben /

Evet, edebilirim. / Hayır, edemem.
Ja, ich kann./ Nein, ich kann nicht.

/ ya, ih kan. / nayn ih kan niht /

Uzun / kısa / orta boylu, zayıf / normal / şişman, uzun / kısa / kıvırcık / düz saçlı esmer / sarışın / kumral, siyah / yeşil / mavi / ela / gözlü biriydi.
Es war eine lange / kurze / mittelgroße, schlanke / normale / dicke Person,mit langen / kurzen / lockigen , brünetten / blonden / hellbraunen, schwarzen Haaren /mit grünen / blauen / gelblich-braunen Augen.
/ es var ayne lange / kurtse / mittelgrose, şlanke / normale / dikke perzon, mit langın / kurtsın / lokkigın , brünettın / blondın / helbravnın, şvartsın haaren/mit grünın /blavın / gelblih-bravnın avgen /

Eğer hukuken dava açmak isterseniz, bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Gelmezseniz bile biz gereken hukuki işlemleri kamu adına takip edeceğiz. Merak etmeyin.
Wenn Sie ein gerichtliches Verfahren einleiten wollen, müssen Sie mit uns kommen.Wenn nicht machen wir selber eine gerichtliche Prozedur, die wir im Namen der Öffentlichkeit weiterführen. Machen Sie sich keine Sorgen.
/ ven zii ayn gerihtlihes ferfağren aynlayten vollen, müssen zii mit unz kommen. ven niht mahen vir zelbar ayne gerihtlihe protsedur dii vir im namen der öffentlihkayt vayterfüğren.mahen zii zih kayne zorgen. /

Teşekkür ederim.
Danke schön.
/ danke şöön /

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.