Lektion 1 – Ders 1 / Genus – Cinsiyet

{author} Authors only {/author}

İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları;

Masculine – Eril:


Günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en takıları ile biten isimler.

Örneğin:

Der Montag (pazartesi), der Januar (ocak ayı), der Sommer (yaz), der Frühling (ilkbahar), der Adel (soyluluk), der Wagen

Feminine – Dişil:

Çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler.

Örneğin:

Die Blume (çiçek), die Heilligkeit (kutsallık), die Gemeinschaft (topluluk), die Erwartung (beklenti), die Aktion (faaliyet)

Neutral – Nötr: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.

Örneğin:

Das Mädchen (kız), das Eigentum (mülk-mal varlığı), das Ereignis (olay), das Fräulein (evlenmemiş kadın), das Fundament (temel-esas)

Alıştırmalar

Doğru Artikelleri yazınız:

1. Baum

2. Auto

3. Frau

4. Mann

5. Kind

6. Stuhl

7. Tisch

8. Lampe

9. Buch

10. Tür

:::CEVAPLAR:::

1.  der
2.  das
3.  die
4.  der
5.  das
6.  der
7.  der
8.  die
9.  das
10. die

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.