Lektion 2 – Ders 2 Plural Form – Çoğul Biçimi

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:

– değişiklik olmayanlar
– e
– (e)r

– (e)n
– s

İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a –àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein” (keine) gibi “ein”-kelimeleri, mein, dein, … gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde (“meine, deine,” vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.

Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.

 

Örnekler:
Tip 1
(değişiklik olmayanlar):

das Fenster
(pencere)

die Fenster
(pencereler)

das Zimmer – die Zimmer (oda – odalar)
das Mädchen – die Mädchen (kız -kızlar),

 

Tip 1 (Umlaut alanlar + takı almayanlar):

der Vater
(baba)
die Väter
(babalar)

der Garten – die Gärten (bahçe – bahçeler)
der Bruder – die Brüder ( -kardeş – kardeşler)
die Mutter – die Mütter (anne – anneler)

 

 

Tip 2 (-e alanlar):

das Telefon
(telefon)
die Telefone
(telefonlar)

der Abend – die Abende (gece – geceler)
der Monat – die Monate (ay- aylar)
das Geräusch – die Geräusche (ses – sesler)

 

Tip 2 (Umlaut + -e alanlar):

der Stuhl
(sandalye)
die Stühle
(sandalyeler)

der Fuß – die Füße (ayak – ayaklar)
die Wand – die Wände (duvar – duvarlar)
die Hand – die Hände (el – eller)

 

 

Tip 3 (-(e)r alanlar):

das Kind
(çocuk)
die Kinder
(çocuklar)

der Geist – die Geister (hayalet- hayaletler)

 

 

Tip 3 (Umlaut + – er alanlar):


das Buch
(kitap)
die Bücher
(kitaplar)

der Mann – die Männer (adam – adamlar)
das Wort – die Wörter (kelime – kelimeler)
das Haus – die Häuser (ev – evler)
das Blatt – die Blätter (yaprak – yapraklar)

 

 

Tip 4 (-en/n/nen alanlar):

die Tür
(kapı)
die Türen
(kapılar)

-en:
der Professor – die Professoren (profesör – profesörler),

die Uhr – die Uhren (saat – saatler),

das Bett – die Betten ( yatak – yataklar),

die Zigarette – die Zigaretten (sigara – sigaralar)

 

-n:

a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e):

die Adresse – die Adressen (adres – adresler),

die Straße – die Straßen (sokak – sokaklar) ,

die Woche – die Wochen (hafta – haftalar),

die Puppe – die Puppen (kukla – kuklalar)

 

b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r):
die Nummer – die Nummern (numara – numaralar)
die Kammer – die Kammern (küçük oda – küçük odalar)

-nen:
Maskulin’den üretilen ve tekil halleri -in ile biten isimlerde kullanılır:
die Studentin – die Studentinnen (bayan öğrenci- bayan öğrenciler)
die Amerikanerin – die Amerikanerinnen (amerikalı bayan – amerikalı bayanlar)
die Professorin – die Professorinnen (bayan profesör – bayan profesörler)

Tip 5 (-s): yabancı isimler:

das Auto
(araba)
die Autos
(arabalar)

das Radio – die Radios (radyo – radyolar),
das Stadion – die Stadions (stat – statlar)


Alıştırmalar
Çoğul biçimlerini yazınız

Singular Plural
1. der Mann
2. die Frau
3. der Baum
4. das Auto
5. das Fenster
6. das Blatt
7. die Arbeiterin
8. der Stuhl
9. das Zimmer
10.

die Lampe

 

::::CEVAPLAR::::

1. die Männer

2. die Frauen

3. die Bäume

4. die Autos

5. die Fenster

6. die Blätter

7. die Arbeiterinnen

8. die Stühle

9. die Zimmer

10. die Lampen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.