Lektion 7 – Ders 7 Zeit und Ort – Zaman ve Yer

Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir:

  • Ich arbeite heute im Supermarkt.
  • Sie geht morgen in die Kneipe.

“nicht” ile nasıl olumsuzluk yapılır (wie verneint man mit “nicht”)

Almanca’da evet / hayır sorularına cevap vermek için ja / nein sözcükleri kullanılır. Almanca’da bir cümleye olumsuz cevap vermek istendiğinde nicht sözcüğü kullanılır. Nichtin cümledeki konumu aşağıda ifade edildiği gibi farklılıklar gösterir.

1. Bir yer sözcüğünden önce kullanılan nicht, o yerde olunmadığını vurgular.

1. Nein, ich bin nicht aus Augsburg.

-Hayır, ben Augsburg’dan değilim.

2. Nein, Peter ist nicht im Büro.

– Hayır, Peter büroda değil.

3. Nein, Susi ist nicht hier.

– Hayır, Susi burada değil.

4. Nein, wir fliegen nicht nach Hawaii.

– Hayır, biz Havai’ye uçmuyoruz.

2. Olumsuz anlamda kullanılmak istenen özel kelimelerden önce de nicht kullanılır.

Das Bier ist nicht gut.

– Bira iyi değil.

Ich heiße nicht Martin!

– Benim adım Martin değil.

Das Wetter ist nicht schön!

– Hava güzel değil.

Der Pullover ist nicht rot.

– Kazak kırmızı değil.Alıştırmalar
Belirtilen
kelimeler vurgulanacak şekilde cümleyi olumsuz yapınız.

1. Das ist mein Auto.
2.
Der Stift ist gelb.
3.
Das Haus ist groß.

4.
Ich bin aus Deutschland.
5.
Der Mann ist mein Vater.::::CEVAPLAR::::
1.
Das ist nicht mein Auto.
2.
Der Stift ist nicht gelb.
3.
Das Haus ist nicht groß.
4.
Ich bin nicht aus Deutschland.
5.
Der Mann ist nicht  mein Vater.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.