Lektion 11 – Ders 11 Modalverben – Almanca Yardımcı Fiiller

Altı tane yardımcı fiil vardır: dürfen, können, mögen, müssen, wollen, sollen.   1.dürfen Dürfen bir yasağı, izni, hakkı veya olumsuz direktifi ifade etmekte kullanılır. Hier darf man nicht rauchen. (yasak) (Burada sigara içilmez.) Hier dürfen alte Leute sitzen.(izin veya hak) (Burada yaşlılar oturmalıdır.) Man darf in der Mittagspause nicht schlafen.(olumsuz direktif) (Öğlen paydosunda uyumamalı.) Im Park dürfen Blumen nicht gepflückt werden. (Parkta çiçekler koparılmamalı.) Darf ich Fußball spielen? (Futbol oynayabilir…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 10 – Ders 10 Konjunktionen – Almanca Bağlaçlar

“und” (ve) “aber”(ama) “denn”(çünkü,-den dolayı) “oder”(veya), “weil”(çünkü)   “und” iki veya daha çok cümleyi birleştirir. Du gehst nach Hause und machst deine Hausaufgaben. (Sen eve gidiyorsun ve ev ödevlerini yapıyorsun.) Ich gehe einkaufen und kaufe eine Jacke. (Ben alışverişe gidiyorum ve ceket alıyorum.) Der Mann sang ein Lied und der Lehrer begleitete ihn. (Adam şarkı söylüyordu ve öğretmen ona eşlik ediyordu.) “aber” zıt anlamlı iki cümleyi birleştirir. Sie hat wenig…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 9 – Ders 9 Fragen – Almanca Sorular

İki çeşit soru cümlesi vardır. Karar soru cümlesi(Entscheidungsfragen) ve tespit soru cümlesi (Bestimmungsfragen). Karar soru cümlesinde (Entscheidungsfragen) soru sözcüğü kullanılmaz ; tespit soru cümlesinde (Bestimmungsfragen) soru sözcüğü kullanılır.   1. Karar Soru Cümlesi (Entscheidungsfragen): Bu tür soru cümlelerinde çekimli fiil daima soru cümlesinin başında yer alır.   -Hast du ihn nicht gesehen? (Onu görmedin mi?) Doch, ich habe ihn gesehen. (Tersine, onu gördüm.)   – Kannst du mir helfen? (Bana…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 8 – Ders 8 Adjektiv Deklination – Almanca Sıfat Çekimi

Sıfatlar Türkçedeki gibi ismi niteleyen cümle öğeleridir, isimden önce gelir. Belirli sıfat çekimi: Belirlli Artikellerden(der, die, das) sonra kullanıldığı zaman sıfatlar aşağıdaki tabloda görülen ekleri alırlar; Singular Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ der gute Vater des guten Vaters dem guten Vater den guten Vater die gute Mutter der guten Mutter der guten Mutter die gute Mutter das gute Kind des guten Kindes dem guten Kind das gute Kind e e e…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 7 – Ders 7 Zeit und Ort – Zaman ve Yer

Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir: Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe. “nicht” ile nasıl olumsuzluk yapılır (wie verneint man mit “nicht”) Almanca’da evet / hayır sorularına cevap vermek için ja / nein sözcükleri kullanılır. Almanca’da bir cümleye olumsuz cevap vermek istendiğinde nicht sözcüğü kullanılır. Nicht‘in cümledeki konumu aşağıda ifade edildiği gibi farklılıklar gösterir. 1. Bir yer sözcüğünden…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 6 – Ders 6 Zeitformen – Zamanlar

1.Präsens (şimdiki zaman)Fiil kök ve çekim ekinden oluşmaktadır. geh-en (gitmek), lach-en (gülmek) Aşağıdaki tabloda köklere hangi şahıs çekim eklerin geleceği gösterilmiştir. ich du er sie es wir ihr sie Sie Verbstamm+e Verbstamm+st Verbstamm+t Verbstamm+t Verbstamm+t Verbstamm+en Verbstamm+t Verbstamm+en Verbstamm+en lach–e lach–st lach–t lach–t lach–t lach–en lach–t lach–en lach–en geh–e geh–st geh–t geh–t geh–t geh–en geh–t geh–en geh–en Der Mann kocht das Essen. (Yemeği adam pişiriyor.)Ich gehe nach Hause. (Ben eve…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 5 – Ders 5 Satzstellung – Cümle Dizilişi

Basit Cümle: Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır. · Ich laufe schnell. (Ben hızlı koşuyorum.) · Ali geht ins Kino. (Ali sinemaya gidiyor.)· Heute geht Ali ins Kino. (Ali bugün sinemaya gidiyor.)· Ich bin ein Schüler. (Ben bir öğrenciyim.)· Du fliegst nach Deutschland. (Sen Almanya’ya uçuyorsun.)· Er kommt mit uns. (O bizimle geliyor.)· Du stehst dort. (Sen orada duruyorsun.)   Not edin: ‘ja’, ‘nein’, ‘und’, ‘aber’, ‘oder’, ‘denn’ ve ‘sondern’ cümlenin…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 4 – Ders 4 Konjugation der Verben – Fiilerin Çekimi

1.Düzenli fiillerin (schwache Verben) çekimi: Verb Präsens Präteritum Perfekt lachen lernen legen schicken glauben gülmek öğrenmek koymak yollamak inanmak Ich lache Ich lerne Ich lege Ich schicke Ich glaube Ich lachte Ich lernte Ich legte Ich schickte Ich glaubte Ich habe gelacht Ich habe gelernt Ich habe gelegt Ich habe geschickt Ich habe geglaubt Perfekt ge- ön hecesi ve -t soneki ile yapılır. (ge+kök+t) Örneğin: glauben ge+glaub+t Inanmak legen ge+leg+t…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 3 – Ders 3 Deklination des Substantivs – İsimlerin Çekimi

1.Belirli Artikel (bestimmter Artikel) ile çekim: İsimlerin Durumu: Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv Yalın durum Belirtme durumu Yönelme durumu Tamlayan durumu der Vater=Baba den Vater=Babayı dem Vater=Babaya des Vaters=Babanın   Şahıs yada nesne belirli ise belirli Artikel (bestimmter Artikel) kullanılır. Aşağıdaki tabloda Artikellerin çekimleri gösterilmekte. Singular Maskulin Femininum Neutrum Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv der Vater den Vater dem Vater des Vaters die Mutter die Mutter der Mutter der Mutter das Kind…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 2 – Ders 2 Plural Form – Çoğul Biçimi

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almanca‘da beş takı durumu vardır: – değişiklik olmayanlar – e – (e)r – (e)n – s İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a –àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almanca‘da üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein”…

21 Temmuz 2007
Read More >>