Starke und unregelmässige Verben (Geniş Kapsamlı Fiiler)

  Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Konjunktiv Imperativ ich du ich ich ich abbiegen biege ab biegst ab bog ab habe abgebogen böge ab bieg ab! abbrechen breche ab brichst ab brach ab habe abgebrochen brach ab brich ab! abfallen falle ab fällst ab fiel ab bin abgefallen fiel ab fall ab! abfinden finde (mich) ab findest..ab fand (mich) ab habe abgefunden fände ab find (dich) ab! abfliegen fliege ab fliegst…

7 Kasım 2007
Read More >>

Unregelmäßige Verben (Almanca Düzensiz Fiiller)

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip 2 backen du bäckst, er bäckt buk / backte gebacken befehlen du befiehlst, er befiehlt befahl befohlen beginnen du beginnst, er beginnt begann begonnen beißen du beißt, er beißt biß gebissen bergen du birgst, er birgt barg geborgen bersten du berstest, es birst/berstet barst geborsten bewegen du bewegst, er bewegt bewog bewogen bewegte bewegt biegen du biegst, er biegt bog ist/hat gebogen bieten du bietest, er…

7 Kasım 2007
Read More >>

Almanca Heceleme

aa|len, sich:aal|glatt: s- (sıfat) ele gelmez, kaygan, kıvrak Aal|lei|ter: die; ~; -n i- Aal|mut|ter: die; ~; -n i- Aal|räu|che|rei: die; ~; -en i-Aal|reu|se: die; ~; -n i- Aar: der; -(e)s; -e i- Aas: das; -es; -e und Äser i- (isim) leş, hayvan ölüsü aa|sen: Aas|flie|ge: die; ~; -n i- Aas|fres|ser: der; -s; ~ i- Aas|gei|er: der; -s; ~ i- Aas|ge|ruch: der; -(e)s; -gerüche Aas|vo|gel: der; -s; -vögel ab: (sıfat) (zaman…

10 Ağustos 2007
Read More >>

Lektion 3 – Ders 3 Deklination des Substantivs – İsimlerin Çekimi

1.Belirli Artikel (bestimmter Artikel) ile çekim: İsimlerin Durumu: Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv Yalın durum Belirtme durumu Yönelme durumu Tamlayan durumu der Vater=Baba den Vater=Babayı dem Vater=Babaya des Vaters=Babanın   Şahıs yada nesne belirli ise belirli Artikel (bestimmter Artikel) kullanılır. Aşağıdaki tabloda Artikellerin çekimleri gösterilmekte. Singular Maskulin Femininum Neutrum Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv der Vater den Vater dem Vater des Vaters die Mutter die Mutter der Mutter der Mutter das Kind…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 2 – Ders 2 Plural Form – Çoğul Biçimi

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almanca‘da beş takı durumu vardır: – değişiklik olmayanlar – e – (e)r – (e)n – s İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a –àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almanca‘da üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein”…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 1 – Ders 1 / Genus – Cinsiyet

{author} Authors only {/author} İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları; Masculine – Eril: Günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en takıları ile biten isimler. Örneğin: Der Montag (pazartesi), der Januar (ocak ayı), der Sommer (yaz), der Frühling (ilkbahar), der Adel (soyluluk), der Wagen Feminine – Dişil: Çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation…

21 Temmuz 2007
Read More >>