Lektion 14 – Ders 14 Präpositionen – Almanca Edatlar

Präpositionen mit dem Dativ Lokal (yerle ilgili) olanlar aus (-den) Robert geht aus dem Haus.. (Robert evden çıkıyor.) Richard kommt aus London. (Richard Londondan geliyor.) Er trinkt Bier aus dem Glas. (Birayı bardaktan içiyor.)       von (-den) Er hat das Geld von seinem Vater.(Parayı babasından aldı.) Der Zug kommt von Mainz. (Tren Mainzdan geliyor.)             nach (-e, doğru) Wir fahren nach Köln. (Kölne…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 12 – Ders 12 die Zahlen – Almanca Sayılar

Kardinalzahlen (Asıl sayılar)   1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn   11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig   21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig   100 hundert 1000…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 11 – Ders 11 Modalverben – Almanca Yardımcı Fiiller

Altı tane yardımcı fiil vardır: dürfen, können, mögen, müssen, wollen, sollen.   1.dürfen Dürfen bir yasağı, izni, hakkı veya olumsuz direktifi ifade etmekte kullanılır. Hier darf man nicht rauchen. (yasak) (Burada sigara içilmez.) Hier dürfen alte Leute sitzen.(izin veya hak) (Burada yaşlılar oturmalıdır.) Man darf in der Mittagspause nicht schlafen.(olumsuz direktif) (Öğlen paydosunda uyumamalı.) Im Park dürfen Blumen nicht gepflückt werden. (Parkta çiçekler koparılmamalı.) Darf ich Fußball spielen? (Futbol oynayabilir…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 10 – Ders 10 Konjunktionen – Almanca Bağlaçlar

“und” (ve) “aber”(ama) “denn”(çünkü,-den dolayı) “oder”(veya), “weil”(çünkü)   “und” iki veya daha çok cümleyi birleştirir. Du gehst nach Hause und machst deine Hausaufgaben. (Sen eve gidiyorsun ve ev ödevlerini yapıyorsun.) Ich gehe einkaufen und kaufe eine Jacke. (Ben alışverişe gidiyorum ve ceket alıyorum.) Der Mann sang ein Lied und der Lehrer begleitete ihn. (Adam şarkı söylüyordu ve öğretmen ona eşlik ediyordu.) “aber” zıt anlamlı iki cümleyi birleştirir. Sie hat wenig…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 9 – Ders 9 Fragen – Almanca Sorular

İki çeşit soru cümlesi vardır. Karar soru cümlesi(Entscheidungsfragen) ve tespit soru cümlesi (Bestimmungsfragen). Karar soru cümlesinde (Entscheidungsfragen) soru sözcüğü kullanılmaz ; tespit soru cümlesinde (Bestimmungsfragen) soru sözcüğü kullanılır.   1. Karar Soru Cümlesi (Entscheidungsfragen): Bu tür soru cümlelerinde çekimli fiil daima soru cümlesinin başında yer alır.   -Hast du ihn nicht gesehen? (Onu görmedin mi?) Doch, ich habe ihn gesehen. (Tersine, onu gördüm.)   – Kannst du mir helfen? (Bana…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 8 – Ders 8 Adjektiv Deklination – Almanca Sıfat Çekimi

Sıfatlar Türkçedeki gibi ismi niteleyen cümle öğeleridir, isimden önce gelir. Belirli sıfat çekimi: Belirlli Artikellerden(der, die, das) sonra kullanıldığı zaman sıfatlar aşağıdaki tabloda görülen ekleri alırlar; Singular Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ der gute Vater des guten Vaters dem guten Vater den guten Vater die gute Mutter der guten Mutter der guten Mutter die gute Mutter das gute Kind des guten Kindes dem guten Kind das gute Kind e e e…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 7 – Ders 7 Zeit und Ort – Zaman ve Yer

Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir: Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe. “nicht” ile nasıl olumsuzluk yapılır (wie verneint man mit “nicht”) Almanca’da evet / hayır sorularına cevap vermek için ja / nein sözcükleri kullanılır. Almanca’da bir cümleye olumsuz cevap vermek istendiğinde nicht sözcüğü kullanılır. Nicht‘in cümledeki konumu aşağıda ifade edildiği gibi farklılıklar gösterir. 1. Bir yer sözcüğünden…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 6 – Ders 6 Zeitformen – Zamanlar

1.Präsens (şimdiki zaman)Fiil kök ve çekim ekinden oluşmaktadır. geh-en (gitmek), lach-en (gülmek) Aşağıdaki tabloda köklere hangi şahıs çekim eklerin geleceği gösterilmiştir. ich du er sie es wir ihr sie Sie Verbstamm+e Verbstamm+st Verbstamm+t Verbstamm+t Verbstamm+t Verbstamm+en Verbstamm+t Verbstamm+en Verbstamm+en lach–e lach–st lach–t lach–t lach–t lach–en lach–t lach–en lach–en geh–e geh–st geh–t geh–t geh–t geh–en geh–t geh–en geh–en Der Mann kocht das Essen. (Yemeği adam pişiriyor.)Ich gehe nach Hause. (Ben eve…

21 Temmuz 2007
Read More >>