Ülke Türkiye – Das Land Turkiye

19 Eylül 2010

Ülke TÜRKİYE Coğrafi ve Siyasi Konum: Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunması, Türkiye’yi jeopo-litik açıdan dünyanın en stratejik ülkelerinden biri hâline getirmiştir. Ülke, kıtalar arası en kısa geçiş yollarına sahip olması nedeniyle Doğu-Batı uygarlıklarının buluştuğu yerdir. Önemli göç ve ticaret yollarının merkezi olan Türkiye’nin doğusunda Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan ve İran; batısında Bulgaristan ve Yunanistan; güneyinde Suriye ve Irak yer alır. Türkiye’nin; üç tarafı Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizleriyle…

Read More >>