Ülke Türkiye – Das Land Turkiye

Ülke TÜRKİYE

Coğrafi ve Siyasi Konum: Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunması, Türkiye’yi jeopo-litik açıdan dünyanın en stratejik ülkelerinden biri hâline getirmiştir. Ülke, kıtalar arası en kısa geçiş yollarına sahip olması nedeniyle Doğu-Batı uygarlıklarının buluştuğu yerdir. Önemli göç ve ticaret yollarının merkezi olan Türkiye’nin doğusunda Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan ve İran; batısında Bulgaristan ve Yunanistan; güneyinde Suriye ve Irak yer alır.

Türkiye’nin; üç tarafı Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizleriyle çevrilidir. Marmara Denizi ile Çanakkale ve İstanbul boğazları Türkiye coğrafyasının özgün değerleridir.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Antlaş-ması Örgütü (NATO), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (KEİ), Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) gibi çeşitli kuruluşlara üye olan Türkiye, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik müzakerelerini yürütmektedir.

 

Das Land TURKIYE

Geographische und politische Lage: Die Lage am Schnittpunkt der drei Kontinente Asien, Europa und Afrika macht die Türkei in geopolitischer Hinsicht zu einem der strategisch wichtigsten Länder der Welt. Das Land verfügt über die kürzeste Transitstrecke zu Land und bildet eine Brücke zwischen den östlichen und westlichen Zivilisationen. Die Nachbarn der Türkei, die das Zentrum von wichtigen Wander- und Handelsrouten bildet, sind im Osten Georgien, Armenien, Nachitschevan und der Iran, im Westen Bulgarien und Griechenland und im Süden Syrien und der Irak.

Die Türkei ist dem Schwarzen Meer, dem Mittelmeer und der Ägäis über drei Seiten verbunden. Das Marmarameer, die Dardanellen und der Bosporus sind besondere Markensteine der türkischen Geographie.

Die Türkei ist Mitglied verschiedener Organisationen wie der Vereinten Nationen, des Nordatlantischen Pakts (NATO), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-wicklung (OECD), der Organisation für Sicherheit und Zu-sammenarbeit in Europa (OSZE), der Welt-Handelsorganisa-tion  (WHO), der  Islamischen  Konferenz,  der Organisation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.