Almanca Seyahat Cümleleri

Lütfen … ye nasıl gidileceğini söyler misiniz? Können Sie mir bitte sagen wie ich zu … komme? / können zii mir bitte zagen vii ih su … komme /

…. ye kaç kilometre var? Wie viel Kilometer gibt es bis zur ….?  / vii fiil kilometer gibt es bis sur …/

….. ye en kısa yolu gösterebilir misiniz? Können sie mir den kürzesten Weg zu….zeigen ? / können zii mir değn kürsesten veg su …saygen /

Acaba bu yol …. ye gider mi? Geht dieser Weg zu…? / geğt diiser veg su… /

….. ye kaç saatte gidilir? Wie viel Stunden dauert es bis zu……?  / vii fiil ştunden davert es bis su …./

Otomobille gidebilir miyim? Kann man mit dem Wagen fahren ? / kan man mit değm vagın fağren /

Tramvayla gidebilir miyim? Kann man mit der Straßenbahn fahren?  / kan man mit der ştrasınbağn fağrın /

Troleybüsle gidebilir miyim? Kann man mit dem Obus fahren?  / kan man mit değm obus fağrın /

Otobüsle gidebilir miyim? Kann man mit dem Bus fahren? / kan man mit değm bus fağrın /

Yaya gidebilir miyim? Kann ich zu Fuß gehen?  / kan ih su fus geğen /

Trenle seyahat ediyorum. Ich reise mit dem Zug. / ih rayze mit değm sug /

Otomobille seyahat ediyorum. Ich reise mit dem Wagen.  / ih rayze mit değm vagın /

Vapurla seyahat ediyorum. Ich reise mit dem Dampfer.  / ih rayse mit değm damfer /

Taksi, istasyona. Taxi,zum Bahnhof. / taksi, sum bağnhof /

Taksi, hava alanına. Taxi, zum Flughafen. / taksi, sum flughafın /

Hamal, eşyayı taksiye koy. Träger, bring die Sachen zum Taxi. / treger, bring dii zahen sum taksi /

ALMANCA TREN İSTASYONU CÜMLELERİ

Tren istasyonu nerede? Wo ist der Bahnhof? / vo ist der bağnhof /

Gişe nerede? Wo ist der Schalter? / vo ist der şalta /

Giriş nerede? Wo ist der Eingang? / vo ist der ayngang /

Birinci mevki bir bilet rica ediyorum. Ich bitte um eine Fahrkarte von erster Klasse.  / ih bitte um ayne fağrkarte fon ersta klasse /

İkinci mevki bir bilet rica ediyorum. Ich bitte um eine Fahrkarte von zweiter Klasse.  / ih bitte um ayne fağrkarte fon zwayter klasse /

Üçüncü mevki bir bilet rica ediyorum. Ich bitte um eine Fahrkarte von dritter Klasse.  / ih bitte um ayne fağrkarte fon dritter klasse /

Tren …….. ye  ne zaman gider? Wann fährt der Zug nach …..? / vann feğrt der sug nah… /

…… treni hangi vagondadır? Im welchem Waggon ist…..Zug?  / im velhem vagon ist ……..sug /

Treni kaçırdım. Ich habe den Zug verpasst. / ih habe değn sug ferpast /

Bundan sonraki ….. treni ne zaman kalkar? Wann fährt der nächste ……. Zug ab? / van feğrt der nehste ……sug ap /

Bu trende vagon-restoran var mı? Gibt es im Zug Restaurant-Waggon?  / gibt es im sug restorang-vagon /

Bu trende yataklı vagon var mıdır? Gibt es im Zug einen Schlafwagen?  / gibt es im sug aynen şlaafvagen /

Yataklı vagonda birinci mevki yer istiyorum. Ich will im Schlafwagen einen Platz von erster Klasse.  /ih vil im şlaafvagen aynen platz fon erster klasse/

…..ye bir yatak ücreti ne tutar? Wie viel kostet ein Bett nach….?  / vii fiil kostet ayn bet nah /

Bu kompartıman sigara içmeyenler için midir? Ist dieses Abteil für nicht Raucher? / ist diizes aptayl für niht ravher /

Sigara içmeyenler kompartımanını rica ediyorum. Ich bitte um ein nicht Raucher Abteil. / ih bitte um ayn niht ravher aptayl /

Bu tren doğru …… ye mi gider? Fährt dieser Zug direkt nach…..? / feğert diiser sug direkt nah /

……ye ne zaman varırız? Wann kommen wir in……an? / van kommın vir in ….an /

 

ALMANCA UÇAK CÜMLELERİ

….. ye uçak ne zaman kalkar? Wann fliegt das Flugzeug ab? / van fliigt das flugsoyg ap /

….. ye bir bilet lütfen. Einen Flugschein nach …bitte. / aynen flugşayn nah …. bitte /

Uçak ne zaman …… ye varır? Wann kommt das Flugzeug in….. an? / van kommt das flugsoyg in …an /

 

ALMANCA VAPUR  CÜMLELERİ

….. ye ne zaman vapur kalkar? Wann fährt der Dampfer ab? / van feğrt der damfer ap /

Birinci mevki bir bilet rica ediyorum. Ich bitte um einen Platz von erster Klasse.  / ih bitte um aynen plats fon erster klasse /

Bar nerededir? Wo ist die Bar? / vo ist dii bar /

Sigara içilebilen salon nerededir? Wo ist der Rauchersaal? / vo ist der ravherzaal /

Yemek salonu hangi güvertededir? Auf  welchen Deck ist der Speisesaaal?  / avf velhen dek ist der şpayzezaal /

Vapur kaptanı lütfen. Dampferkapitain,bitte. / damferkapiteyn, bitte /

ALMANCA ULAŞIM İLE İLGİLİ DİĞER İFADE VE KELİMELER

Tramvay durağı nerededir? Wo ist die Straßenbahn -Haltestelle?  / vo ist dii ştasınbağın -halteştelle /

Troleybüs durağı nerededir? Wo ist die Obus-Haltestelle?  / vo ist dii obus-halteştelle /

Taksi durağı nerededir? Wo ist die Taxi-Haltestelle? / vo ist dii taksi-halteştelle /

En yakın garaj nerededir? Wo ist die nächste Garage? / vo ist dii nehste garaje /

Benzin istasyonu nerededir? Wo ist die Tankstelle? / vo ist dii tankştelle /

Benzin lütfen. Bezin, bitte. / bensin,bitte /

Yağ lütfen. Öl, bitte / ööl, bitte /

Lastikleri muayene eder misiniz? Können Sie die Reifen kontrolieren? / können zii dii rayfın kontroliiren /

Arabamı yıkar mısınız? Können Sie meinen Wagen waschen?  / können zii maynen vagen vaşşen /

Lütfen arabamı tamir eder misiniz? Können Sie bitte meinen Wagen reparieren?  / können zii bitte maynen vagen repariiren /

Arabam iyi çalışmıyor. Mein Wagen funktioniert nicht gut. / mayn vagen funksionirt niht gut /

Motorda aksaklık var. Der Motor stottert. / der mootor ştottert /

Arabamı sizin garajınıza bırakabilir miyim? Kann ich meinen Wagen in Ihre Garage lassen ? / kan ih maynen vagen in iğre garaje lassın /

Ne kadar ödeyeceğim? Wie viel muss ich zahlen? / vii fiil mus ih sağlen /

Hesap lütfen. Rechnung, bitte. / rehnung, bitte /

Tren istasyonu. Bahnhof. / bağnhoof /

Bekleme salonu Wartesaal / vartesaal /

Bilet gişesi (Fahrkarten-) Schalter  / (fağrkartın-)şaltar /

Emanet gişesi Anvertrauschalter  / anfertravşalter /

Vagon-restoran Restaurant-Waggon / restorang-vagon /

Yataklı vagon Schlafwaggon / şlafvagon /

Kompartıman Abteil / aptayl /

Uçak Flugzeug / flugsoyg /

Hava limanı Flughafen / flughafen /

Gemi Schiff / şif /

Kamara Kabine / kabiine /

Garaj Garage / garaje /

Otomobil Wagen / vagen /

Motor Motor / mootor /

Benzin Benzin /  bensin /

Yağ Öl / ööl /

Bilet Fahrkarte / fağrkarte /

İstasyon şefi Bahnhofchef / bağnhofşef /

Hamal Träger / treger /

Çıkış Ausgang / avsgang /

Giriş Eingang / ayngang

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.