Lektion 14 – Ders 14 Präpositionen – Almanca Edatlar

Präpositionen mit dem Dativ Lokal (yerle ilgili) olanlar aus (-den) Robert geht aus dem Haus.. (Robert evden çıkıyor.) Richard kommt aus London. (Richard Londondan geliyor.) Er trinkt Bier aus dem Glas. (Birayı bardaktan içiyor.)       von (-den) Er hat das Geld von seinem Vater.(Parayı babasından aldı.) Der Zug kommt von Mainz. (Tren Mainzdan geliyor.)             nach (-e, doğru) Wir fahren nach Köln. (Kölne…

21 Temmuz 2007
Read More >>

Lektion 12 – Ders 12 die Zahlen – Almanca Sayılar

Kardinalzahlen (Asıl sayılar)   1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn   11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig   21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig   100 hundert 1000…

21 Temmuz 2007
Read More >>