Lektion 12 – Ders 12 die Zahlen – Almanca Sayılar

Kardinalzahlen (Asıl sayılar)

 

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

 

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

 

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

30 dreißig

31 einunddreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

 

100 hundert

1000 (ein)tausend

10000 zehntausend

1000000 eine Million

2000000 zwei Millionen

1000000000 eine Milliarde

 

 

 

Ordinalzahlen (Sıra sayıları)

 

1. erste

2. zweite

3. dritte

4. vierte

5. fünfte

6. sechste

7. siebte

8. achte

9.neunte

10. zehnte

1. elfte

2. zwölfte

3. dreizehnte

4. vierzehnte

5. fünfzehnte

6. sechzehnte

7. siebzehnte

8. achtzehnte

9. neunzehnte

10. zwanzigste

21 einundzwanzigste

22 zweiundzwanzigste

30 dreißigste

31 einunddreißigste

40 vierzigste

50 fünfzigste

60 sechzigste

70 siebzigste

80 achtzigste

90 neunzigste

 

100 hundertste

1000 (ein) tausendste

10000 zehntausendste

1000000 eine Millionste

2000000 zwei Millionste

 

 

 

 

Bruchzahlen (Kesirli sayılar)

 

½ ein halb

1 ½ ein ein halb

⅓ ein Drittel

⅔ zwei Drittel

¼ ein Viertel

¾ drei Viertel

1/10 ein Zehntel

9/10 neun Zehntel

1/100 ein Hundertstel

1/1000 ein Tausendstel

 

 

 

Alıştırmalar
Sayıların
okunuşlarını yazınız!
1. 22
2. 30
3. 11
4. 60
5. 67
6. 100
7. 23
8. 48
9. 16
10. 89

 

 

:::CEVAPLAR::::
1. Zweiundzwanzig
2.
Dreißig
3.
Elf
4.
Sechzig
5.
Siebenundsechzig
6.
Hundertste
7.
Dreiundzwanzigste
8.
Achtundvierzig
9.
Sechzehn
10.
Neunundachtzig

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.