Lektion 1 – Ders 1 / Genus – Cinsiyet

{author} Authors only {/author} İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları; Masculine – Eril: Günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en takıları ile biten isimler. Örneğin: Der Montag (pazartesi), der Januar (ocak ayı), der Sommer (yaz), der Frühling (ilkbahar), der Adel (soyluluk), der Wagen Feminine – Dişil: Çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation…

21 Temmuz 2007
Read More >>