Lektion 5 – Ders 5 Satzstellung – Cümle Dizilişi

Basit Cümle:

Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır.

· Ich laufe schnell. (Ben hızlı koşuyorum.)·
Ali geht ins Kino. (Ali sinemaya gidiyor.)
·
Heute geht Ali ins Kino. (Ali bugün sinemaya gidiyor.)
·
Ich bin ein Schüler. (Ben bir öğrenciyim.)
·
Du fliegst nach Deutschland. (Sen Almanya’ya uçuyorsun.)
·
Er kommt mit uns. (O bizimle geliyor.)
·
Du stehst dort. (Sen orada duruyorsun.)

 

Not edin: ‘ja’, ‘nein’, ‘und’, ‘aber’, ‘oder’, ‘denn’ ve ‘sondern’ cümlenin elemanı sayılmaz ve bu nedenle yer tutmazlar, cümle dizilişini etkilemezler.

 • Ja, ich gehe oft ins Kino. Aber heute gehe ich in die Disco. (Evet, ben sık sık sinemaya gidiyorum. Ama bugün Diskoya gidiyorum.)


Sorularda
:

Evet (ja) veya hayır (nein) ile yanıtlanabilecek sorular fiil (yüklem) ile başlar:

 • Gehst du oft ins Kino? (Sık sık mı sinemaya gidersin?)
  Ja, ich gehen oft ins Kino. ( Evet, ben sık sık sinemaya giderim.)
 • Bist du Amerikanerin? (Amerikalı mısın?)
  Nein, ich bin keine Amerikanerin. (Hayır, ben amerikalı değilim.)
 • Regnet es heute? (Yağmur yağıyor mu?)
  Ja, es regnet heute. (Evet, bugün yağmur yağıyor.)
 • Kommt er mit? (O da geliyor mu?)
  Nein, er kommt nicht mit. (Hayır, o gelmiyor.)
 • Hast du angst? (Korkuyor musun?)
  Ja, ich habe angst. (Evet, korkuyorum.)

Bir bilgi içeren ve evet-hayır ile yanıtlanamayan sorular Interrogativ (wann, warum, was, wer, wie, wieviel, wie viele, wo, woher, wohin) soru kelimelerinden biriyle başlar ve bundan sonra hemen fiil gelir:

 • Wo ist die Disco? (Disko nerede?)
 • Warum gehst du gern ins Kino? (Neden sinemaya severek gidiyorsun?)
 • Wo regnet es oft? (Nerede sık sık yağmur yağıyor?)
 • Was ist das? (Bu nedir?)
 • Wer ist das? (Bu kimdir?)
 • Woher kommst du? (Nereden geliyorsun?)
 • Wohin gehst du? (Nereye gidiyorsun?)
 • Wann kommst du nach Hause? (Ne zaman eve geleceksin?)
 • Warum schreibst du nicht? (Neden yazmıyorsun?)

Alıştırmalar
Verilen kelimelerle basit-soru cümlesi yapınız

1. gehst/du/ins/Kino?

2. komme /ich/Hause/nach.

3. ist/wo/die Schule?

4. ein Buch/liest/er.

5. kauft/sie/eine/Tasche.

6. kommst/du/wann?

7. hast/du/wie viele/Stifte?

8. zu Hause/wer/ist?

9. arbeite/ich/Mathematik.

10. wirft/den Ball/er.

 

::::CEVAPLAR::::
1. Gehst du ins Kino?
2. Ich komme nach Hause.
3. Wo ist die Schule?

4. Er liest ein Buch.
5. Sie kauft eine Tasche.
6. Wann kommst du?
7. Wie viele Stifte hast du?
8. Wer ist zu Hause?
9. Ich arbeite Mathematik.
10. Er wirft den Ball.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.