Lektion 5 – Ders 5 Satzstellung – Cümle Dizilişi

Basit Cümle: Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır. · Ich laufe schnell. (Ben hızlı koşuyorum.) · Ali geht ins Kino. (Ali sinemaya gidiyor.)· Heute geht Ali ins Kino. (Ali bugün sinemaya gidiyor.)· Ich bin ein Schüler. (Ben bir öğrenciyim.)· Du fliegst nach Deutschland. (Sen Almanya’ya uçuyorsun.)· Er kommt mit uns. (O bizimle geliyor.)· Du stehst dort. (Sen orada duruyorsun.)   Not edin: ‘ja’, ‘nein’, ‘und’, ‘aber’, ‘oder’, ‘denn’ ve ‘sondern’ cümlenin…

Read More >>

Lektion 4 – Ders 4 Konjugation der Verben – Fiilerin Çekimi

1.Düzenli fiillerin (schwache Verben) çekimi: Verb Präsens Präteritum Perfekt lachen lernen legen schicken glauben gülmek öğrenmek koymak yollamak inanmak Ich lache Ich lerne Ich lege Ich schicke Ich glaube Ich lachte Ich lernte Ich legte Ich schickte Ich glaubte Ich habe gelacht Ich habe gelernt Ich habe gelegt Ich habe geschickt Ich habe geglaubt Perfekt ge- ön hecesi ve -t soneki ile yapılır. (ge+kök+t) Örneğin: glauben ge+glaub+t Inanmak legen ge+leg+t…

Read More >>

Lektion 3 – Ders 3 Deklination des Substantivs – İsimlerin Çekimi

1.Belirli Artikel (bestimmter Artikel) ile çekim: İsimlerin Durumu: Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv Yalın durum Belirtme durumu Yönelme durumu Tamlayan durumu der Vater=Baba den Vater=Babayı dem Vater=Babaya des Vaters=Babanın   Şahıs yada nesne belirli ise belirli Artikel (bestimmter Artikel) kullanılır. Aşağıdaki tabloda Artikellerin çekimleri gösterilmekte. Singular Maskulin Femininum Neutrum Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv der Vater den Vater dem Vater des Vaters die Mutter die Mutter der Mutter der Mutter das Kind…

Read More >>

Lektion 2 – Ders 2 Plural Form – Çoğul Biçimi

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almanca‘da beş takı durumu vardır: – değişiklik olmayanlar – e – (e)r – (e)n – s İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a –àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almanca‘da üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein”…

Read More >>

Lektion 1 – Ders 1 / Genus – Cinsiyet

{author} Authors only {/author} İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları; Masculine – Eril: Günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en takıları ile biten isimler. Örneğin: Der Montag (pazartesi), der Januar (ocak ayı), der Sommer (yaz), der Frühling (ilkbahar), der Adel (soyluluk), der Wagen Feminine – Dişil: Çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation…

Read More >>

Almanca Alfabe ve Okunuşları

Türkçe’de okunuşu değişik olan harfler: a a harfi üzerine Umlaut denilen inceltme işareti konunca , bu harf  “ä” harfi “ tesir”  kelimesindeki  “e” gibi okunur. Käfig , Käse gibi c Yabancı sözcüklerde: 1. a,o,u ve ünsüzler önünde “kahve” kelimesindeki  “k” gibi okunur. Cafe 2. ä,e,i,y önünde “etsiz” kelimesindeki “ts” gibi okunur. Cäcilie ,  Celsius e Üç türlü okunur: 1. ”evet” kelimesindeki “e” gibi okunur. Beet 2. ”tesir” kelimesindeki “e” gibi…

Read More >>

Almanca Öğrenmek

  Yabancı dil öğrenmek için neler yapmalıyız. Kısa ve  yararlı olabilecek bilgiler var. Yabancı dil öğreniminde her şeyden önce belirlenmesi gereken faktör hedeftir. Kişinin “Ben yabancı dili niçin öğrenmek istiyorum?” sorusunun cevabını bulması gerekir. Çünkü her dilin bir derya olduğu düşünülürse bir yabancı dildeki her şeyi veya bütün becerileri ( dinleme, konuşma, okuma, yazma) çok iyi seviyede bilmek imkansızdır. Örneğin; KPDS sınavından iyi bir not almak isteyen bir kişinin okuma…

Read More >>

Almanya

Almanya hakkında genel bilgiler Federal Almanya Cumhuriyeti (Bundesrepublik Deutschland) Almanya Orta Avrupa'da bulunmaktadır. Yüz ölçümü 357023 km2 ve 82,44 milyon nüfusa sahip. Başkenti Berlin. 16 eyaletten oluşmakta. Demokratik parlamenter hükümet ile yönetiliyor. 3.Ekim milli bayram günü Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılında resmi anlaşma yaparak birleştikleri gün (Alman birliği günü). Belçika,Danimarka, Fransa, Luxemburg, Hollanda, Avusturya, Polonya ve ısviçre ile sınırı bulunmaktadır. Kayatuzu, potasyum, linyit kömürü ve taş kömürü ham maddeleri…

Read More >>
Araç çubuğuna atla